Työskentely opintojen ohessa

Suomen valtio on varsin avokätinen tarjotessaan asukkailleen ilmaisen opiskelun sekä tukiessaan opiskelijoita taloudellisesti opinto- ja asumistuen sekä opintolainan muodossa. Tämä edut mahdollistavat, että nuorilla on mahdollisuus opiskeluun perheensä taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Tämä ei ole itsestäänselvyys, sillä monissa maailman maissa opiskelu vielä nykyaikanakin on eliitin etuoikeus.

Valtion tuesta huolimatta monille opiskelijoille on tarpeellista täydentää opiskelujensa aikaista toimeentuloaan käymällä töissä. Työssäkäynti opintojen ohella voi olla rankkaa ja sen aikataulutus haastavaa, mutta toisaalta se auttaa harjoittamaan tärkeitä työelämätaitoja ja saamaan täytettä ansioluetteloon jo opiskelujen aikana, joka puolestaan voi helpottaa työnsaantia valmistumisen jälkeen. Moni opiskelija myös pitää työssäkäyntiä lainan ottamista parempana vaihtoehtona.

Tässä artikkelissa esitellään muutamia vaihtoehtoja opiskelijoille, jotka harkitsevat opiskelun ja palkkatyön yhdistämistä ovat esimerkiksi ilta- ja viikonlopputyö, Internetin kautta tehtävä etätyö tai kausityö, jota hoidetaan pääasiassa loma-aikaan jouluna ja kesäkuukausina.

Ilta- ja osa-aikatyöt

Usein erityisesti alkuvaiheen opiskelijoille hyvä vaihtoehto ovat erilaiset ilta- ja osa-aikatyöt, jotka voi sovittaa luentoaikataulujen ulkopuolelle. Niitä tarjoavat esimerkiksi kaupat, ravintolat ja siivousfirmat, monista muista vaihtoehdoista puhumattakaan. Opiskelijatyöntekijät ovat työnantajille hyödyllinen voimavara, jotka mahdollistavat työresurssien joustavan suunnittelun ja pienemmät viikkotuntimäärät, jotka pääasiallisesti työssäkäyville voisivat tuottaa hankaluuksia.

Osa-aikatyö esimerkiksi myynnin tai asiakaspalvelun parissa on oiva tapa kehittää tärkeitä sosiaalisia ja vuorovaikutustaitoja, jotka aivan varmasti ovat hyödyllisiä tulevaisuudessa alalla kuin alalla. Lisäksi usein osa-aikatöissä opiskelija voi itse esittää toiveita työmäärän suhteen ja ottaa huomioon opintotukien tulorajat, joista kerromme lisää myöhemmin.

Etätyöt

Internet on avannut portit lukuisiin eri etätyö- ja freelance-vaihtoehtoihin. Nimensä mukaisesti ne ovat työtehtäviä, joita voi suorittaa Internetin ja muiden teknisten työvälineiden avulla fyysisestä paikasta riippumatta. Tällaisia voi olla esimerkiksi erilaiset kirjoitus-, käännös-, tai suunnittelutehtävät. Internetistä löytyy sivuja, jotka yhdistävät etätyön etsijöitä ja niiden tarjoajia. Nämä mahdollistavat työskentelyn maarajoista riippumatta myös ulkomaille.

Kausityö

Yrityksillä ja muilla työnantajilla on usein suuri tarve palkata kausityöntekijöitä, jotka korvaavat muiden työntekijöiden työpanoksen loma-aikana. Kausityöllä voidaan myös hakea lisäkäsipareja aikoina, jolloin työtä on paljon, esimerkiksi kaupoissa tai postinlajittelussa jouluna tai turistikeskuksissa loma-aikoina.

Kesätyöpaikkoja on tarjolla lähes kaikilla aloilla, sillä joka alojen työntekijät tarvitsevat vuosittaisen levähdystaukonsa ja lomansa. Kesä onkin oivaa aikaa kerätä työkokemusta, sillä silloin opiskelijoilla on useampi kuukausi taukoa opiskeluista. Kesätyöpaikkoja kannattaa alkaa kyselemään jo hyvissä ajoin alkuvuodesta sekä pitää silmät auki työpaikkailmoitusten varalta, sillä useat yritykset valitsevat kesätuuraajansa jo hyvissä ajoin helmi-maaliskuussa.

Työharjoittelu

Yleensä sekä yliopisto- että ammattikorkeakouluopintoihin voi liittää yhden tai useamman työharjoittelujakson, jonka tarkoitus on päästää opiskelija tutustumaan alansa työelämään jo opintojen aikana. Moniin opintokokonaisuuksiin ne kuuluvat pakollisena osana. Jotkut opinahjot tarjoavat työharjoittelua varten myös rahallista tukea apurahojen muodossa, niistä kannattaa kysyä lisää oman laitoksen opintotoimistosta.

Työharjoittelupaikka on syytä valita huolella omien kiinnostuksien ja uratoiveiden mukaan, sillä se voi olla oiva mahdollisuus ”saada jalka ovenväliin” työelämässä. Työharjoittelun tarkoitus on päästää opiskelija tutustumaan alaansa käytännössä ja kouluttaa häntä tulevaisuuden työtehtäviin. Siksi on tärkeää, että hän saa harjoittelujakson aikana riittävästi ohjausta ja perehdytystä tehtäviinsä. Usein harjoittelijan tehtäviin tyypillisesti kuuluvat avustavat tehtävät laidasta laitaan, mutta opiskelijan on tarvittaessa osattava myös itse vaatia tehtäviä, jotka tukevat hänen oppimistaan ja osaamisensa lisääntymistä.

Monet yritykset tarjoavat omia työharjoittelu- tai niin sanottuja trainee-ohjelmia, joissa he palkkaavat opiskelijoita tai vastavalmistuneita tarkoituksenaan tarjota heille näköalapaikan yritykseen tutustumiseen sekä mahdollisesti kouluttaa heidät yrityksen tarvitsemiksi huippuammattilaisiksi. Nämä ohjelmat ovat oiva väylä päästä sisälle isoihin yrityksiin ja kehittää uraansa niissä pitkällä tähtäimellä ja siksi hakijamäärät niihin ovat usein erittäin korkeita. Yritykset ilmoittelevat trainee-ohjelmistaan omilla verkkosivuillaan sekä erilaisten rekrytointikanavien kautta ja hakuajat niihin vaihtelevat, siksi on syytä pitää silmät ja korvat auki.

Työssäkäynti ja opintotuet

Töissä käydessään opiskelijan on tärkeää ottaa huomioon omien tulojen vaikutus opintotukiin. Tukia varten on määrätty tulorajat, joiden ylittäminen vaikuttaa tukien määrään ja voi aiheuttaa ikäviä tukien takaisinperimisiä. Vuonna 2017 opiskelija voi tienata 660 euroa jokaista kuukautta kohti, jolloin on nostanut tukia opiskeluun. On opiskelijan omalla vastuulla varmistaa, että rajoituksia noudatetaan ja jättää nostamatta tai maksaa takaisin tarvittavan määrän tukikuukausia. Lisätietoa aiheesta saa KELA:n nettisivuilta.

Työssäkäynnin hyödyt ja haitat

Opiskeluaikojen venyminen on mielipiteitä herättävä puheenaihe nykyaikana, jolloin päättäjille on tärkeää saada mahdollisimman suuri osa kansasta aktiivisesti mukaan työelämään, mutta toisaalta myös työttömyyttä on paljon. Vaikka opiskelijoiden työssäkäyntiä pidetään osasyyllisenä opiskelujen pitkittymiseen, tutkimukset myös osoittavat, että työkokemuksen keräämisellä mahdollisimman varhain on positiivinen vaikutus työllistymiseen tulevaisuudessa.

Opiskelijalle hyödyllisintä olisi toki löytää omaan opintoalaan liittyvä työpaikka mahdollisimman varhain, mutta kannattaa muistaa, että kaikki työkokemus on hyödyllistä ja askel eteenpäin. Erilaisten vaihtoehtojen kokeileminen auttaa keräämään kokemusta sekä hahmottamaan omaa osaamistaan ja mielenkiinnon kohteitaan, rahallisen hyödyn lisäksi.