Tarvikkeet ja ohjelmistot

Ennen etäopiskelu tarkoitti lähinnä kirjekursseja, joissa opiskelija sai oppimateriaalin postitse kirjeellä ja palautti tekemänsä tehtävät ja vastaukset koekysymyksiin niin ikään postitse kirjeellä. Nykyaikana tekniikka on kehittynyt paperisesta kirjeenvaihdosta huomattavasti eteenpäin. Internetin kautta toimivat työkalut ja applikaatiot mahdollistavat tehtävänjaon, tehokkaan kommunikoinnin, ryhmätyöskentelyn ja palautteenannon pitkistä välimatkoista ja useiden tuntien aikaeroista riippumatta.

Etäopiskelijalle työkaluiksi usein riittävät toimiva, päivitetyt selaimet ja ohjelmat sisältävä tietokone sekä riittävän nopea Internet-liittymä. Oppimisratkaisut on tehty helppokäyttöisiksi ja intuitiivisiksi, jonka vuoksi myös heikommat tietotekniikkataidot omaavat opiskelijat voivat sisäistää ne nopeasti.

Etäkurssien suunnittelijoille ja järjestäjille sen sijaan on tarjolla monipuolisia vaihtoehtoja, sillä koulutus on nopeasti kasvava ala ja sitä tehostavia teknisiä sovelluksia kehitetään eteenpäin jatkuvasti. Verkkopohjaisiin oppimisratkaisuihin kuuluvat muun muassa erilaiset virtuaaliset oppimisympäristöt, vastavuoroisen kommunikoinnin mahdollistavat sosiaaliset työkalut ja palautteen keräämisessä käytettävät kyselyt, monista muista vaihtoehdoista puhumattakaan.

Lisäksi Internet tarjoaa tiedonjanoisille myös laajan valikoiman työkaluja ja alustoja itsenäiseen – ja usein ilmaiseen – opiskeluun, ilman tarvetta hakea erityistä opinto-oikeutta oppilaitoksista. Se on madaltanut myös maantieteellisiä rajoja ja tietojaan voi kartuttaa vaikkapa käymällä kursseja toiselta puolen maailmaa, ilman tarvetta matkustaa kotisohvaa pidemmälle!

Tässä artikkelissa esittelemme muutamia etäopiskeluun liittyviä ohjelmistoja, nettisivuja ja työkaluja, jotka ovat hyödyllisiä sekä etäopiskelijoille että etäopiskelukurssien järjestäjille. Ne liittyvät kurssitarjontaan verkossa, tiedonjakoon etäopiskelun yhteydessä sekä etäkurssien järjestämiseen käytännössä.

Coursera

Coursera on Standfordin yliopiston professorien perustama 2011 yritys, jonka tuote on Internetin kautta käytäviä etäopiskelukursseja maailman huippuyliopistoista tarjoava nettialusta. Courseralla on 24 miljoonaa käyttäjää ja se tarjoaa yli 2000 etäkurssia vaihtelevista aihealueista kieltenopiskelusta matematiikkaan, kauppatieteisiin ja henkilökohtaiseen kehitykseen. Kurssien kesto vaihtelee parista viikosta muutamaan kuukauteen ja työvälineinä käytetään muun muassa luentovideoita, sähköisen oppimisympäristön kautta toteutettavia ryhmäkeskusteluita, luettavaa materiaalia sekä koekuulusteluja.

EdX

EdX perustettiin muutama vuosi Courseran jälkeen ja edeltäjänsä tavoin EdX tarjoaa ilmaisen pääsyn huippuyliopistojen etäkurssivalikoimiin. Courserasta poiketen EdX:in taustalla on voittoa tuottamaton järjestö ja sitä pyöritetään avoimeen lähdekoodiin perustuvalla alustalla yliopistojen omalla rahoituksella. EdX sai alkunsa Yhdysvaltojen huippuihin kuuluvissa Massachusettsin teknillisessä korkeakoulussa (Massachusetts Institute of Technology) ja Harvardin yliopistossa. Tarjolla on kursseja 70 opinahjosta ja käyttäjiä EdX:llä on noin kymmenen miljoonaa.

Courseran ja EdX:in kaltaisista alustoista käytetään nimitystä MOOC, joka viittaa englanninkieliseen termiin ”Massive Open Online Course”. MOOC-kurssien tarkoitus on tasa-arvoistaa koulutusta ja tarjota suurille massoille taloudellisista resursseista tai taustatiedoista riippumatta pääsy laadukkaisiin yliopisto-opintoihin, jotka perinteisesi ovat olleet vain varakkaan eliitin etuoikeus.

Kursseille pääsee osallistumaan Internetin välityksessä mistä päin maailmaa tahansa luomalla itselleen ilmaisen käyttäjätunnuksen. Suuri osa kursseista on maksuttomia, mutta mikäli niistä haluaa virallisen, esimerkiksi ansioluetteloon tai LinkedIn-profiiliin liitettävän kurssitodistuksen, peritään siitä maksu. Courseran ja EdX:in tapaiset alustat ovat oiva vaihtoehto tiedonjanoisille, jotka haluavat päivittää tietojaan tai hankkia ymmärrystä kokonaan uudesta alasta kansainvälistä huipputasoa olevien yliopistokurssien avulla. Sekä Coursera ja EdX tarjoavat myös mobiilisovellukset, jotka tuovat kurssit kätevästi älypuhelimiin.

YouTube

Itsenäisesti etäopiskelua harrastavalle YouTube on oikea aarre, sillä sieltä löytyy suuri määrä ilmaisia opetusvideoita ja dokumentteja katsottavaksi. Kyse onkin lähinnä omasta aktiivisuudesta ja tiedonetsinnästä. YouTubea käytettäessä on kuitenkin hyvä muistaa, että se on avoin kanava, jonne kuka tahansa voi ladata videoita lähes mistä tahansa aiheesta. YouTubesta voi löytää hyvää informaatiota mutta myös paljon tietoa, jonka paikkansapitävyydestä ei ole varmuutta. Näin ollen ripaus lähdekritiikkiä on aina tarpeen videoita katsottaessa.

YouTuben kautta myös luennoitsijat voivat kuvata ja jakaa luentonsa kohderyhmälleen. YouTubesta ovat ponnistaneet tunnetuiksi monet taiteilijat ja oman alansa asiantuntijat.

Google Drive ja Dropbox

Tiedonsiirtoon tarkoitetut pilvipalvelut, kuten Google Drive ja Dropbox, mahdollistavat suurempienkin kurssimateriaalipakettien jakamisen ongelmitta silloin, kun ne ovat liian suuria sähköpostitse lähetettäviksi. Niiden kautta voi organisoida myös ryhmätyön tapauksissa, joissa useampi henkilö työstää samaa dokumenttia tai haluaa jakaa kansioita tiedonjaon helpottamiseksi. Sekä Google Drive että Dropbox tarjoavat ilmaisia vaihtoehtoja sekä myös suurempia tallennustiloja maksua vastaan.

Adobe Connect

Tietotekniikkajätti Adobella on valikoimissaan myös monipuolisia etäopiskelua tukevia ratkaisuja. Adobe Connectin tuoteryhmään kuuluu webinaarien, eli Internetin kautta toteutettavien seminaarien järjestämisen mahdollistavia sovelluksia sekä monipuolisia etäopintoratkaisuja, jotka mahdollistavat muun muassa tiedostojen jakamisen ja esitelmien pidon virtuaalisessa luokkahuoneessa.

SurveyMonkey

SurveyMonkey-työkalun avulla etäopetuskurssien järjestäjät voivat kerätä palautetta kurssin sisällöstä ja toteuttamistavoista. Palautetuokioita on hyvä järjestää vähintään kurssin lopussa, mutta siitä ei ole haittaa useamminkaan. Palautteen avulla kurssien järjestäjät voivat tehostaa kurssin sisältöä mielenkiintoisempaan ja oppimistuloksia parantavaan suuntaan.

Työkalut ryhmäkeskusteluihin

Oppilaiden välisiin ryhmäkeskusteluihin kannustaminen ja niiden mahdollistaminen on etäopinnoissa tärkeää ja hyödyllistä, sillä osallistumalla aiheeseen liittyviin keskusteluihin opiskelijat voivat hyödyntää käytännössä kurssilla oppimiaan tietoja, kehittää argumentointitaitojaan ja jakaa osaamistaan myös muiden hyödyksi. Ryhmäkeskusteluissa voi hyödyntää sosiaalisen median ratkaisuja, mutta niitä varten on olemassa myös useita omia työkalujaan ja ohjelmistojaan, kuten esimerkiksi Blackchannel Chat, Collaborize Classroom ja Chalkup.